Publicita projektu

Projekt

24 VISION: SW PRO KONTROLU KVALITY POMOCÍ STROJOVÉHO VIDĚNÍ ZA POUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE A NEURONOVÝCH SÍTÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zprostředkovat komplexní kontrolu kvality, která se zaměří na celý proces výroby a bude schopná posoudit více kritických oblastí a následně podat výstup o kvalitě výrobku v jednotlivých krocích jeho vzniku i jako celku.