Bezchybná výroba

Komplexní kontrola kvality řízená umělou inteligencí pro detekci vad a kontrolu konfigurace.
Určená pro automobilový průmysl, kde kontroluje sedačky, dveře, palubní desky, motory i hotová auta.

24 VISION je nástroj využívající neuronové sítě a umělou inteligenci, která v principu myslí jako člověk, avšak pracuje s přesností stroje.

Spolehlivost systému je více než 99 %.

Publicita projektu

Projekt

24 VISION: SW PRO KONTROLU KVALITY POMOCÍ STROJOVÉHO VIDĚNÍ ZA POUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE A NEURONOVÝCH SÍTÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zprostředkovat komplexní kontrolu kvality, která se zaměří na celý proces výroby a bude schopná posoudit více kritických oblastí a následně podat výstup o kvalitě výrobku v jednotlivých krocích jeho vzniku i jako celku.